Đề tài: “Vấn đề bảo tồn và phát huy tinh hoa văn hoá truyền thống trong thời đại mở cửa, giao lưu và hội nhập quốc tế qua sự phản ánh của báo”

Ngày nay, khi nói đến thuật ngữ "du lịch" thì mọi người đều biết, vì vậy Du lịch ra đời từ rất lâu đời khi nền kinh tế phát triển ngành Du lịch cũng phát triển theo. Du lịch có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế và xã hội. Du lịch không những là sự giao lưu giữa quốc gia này với quốc gia khác, giữa nền văn hoá này với nền văn hoá khác mà còn là chiếc cấu nối đi tới hoà bình....

Từ khóa: Vấn đề bảo tồn, phát huy tinh hoa, cách viết luận văn, luận văn khoa học, báo cáo khoa học, tiểu luận

pdf 79 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:81 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận