ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN MÔN: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN HỌC

Nội dung chủ nghĩa Mác-Lênin bao gồm hệ thống tri thức phong phú
bao quát nhiều lĩnh vực với những giá trị lịch sử, thời đại và khoa học to lớn; nhưng triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học là những bộ phận lý luận quan trọng nhất. Triết học là hệ thống tri thức chung nhất về thế giới, về vị trí, vai trò của con người trong thế giới ấy

Từ khóa: chủ nghĩa mác lênin, nguyên lý chủ nghĩa mác lênin, bài tập chủ nghĩa mác lênin, quan điểm triết học mác, đấu tranh giai cấp

ppt 16 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:36 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận