Đề tài: TIỀM NĂNG, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÙNG BẮC TRUNG BỘ

Du lịch được coi là một ngành “công nghiệp không khói”. Vai trò của ngành du lịch được đánh giá là rất quan trọng đối với nền kinh tế của một quốc gia, sự phát triển mạnh mẽ của nó tại một số quốc gia đã góp phần tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế của họ. Theo các chuyên gia kinh tế đánh giá thì du lịch là một loại hình xuất khẩu đặc biệt, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp cho người nước ngoài nhưng lại được tiêu thụ ngay tại nước sở tại và...

Từ khóa: vai trò của du lịch, vị trí địa lý, tài nguyên du lịch, du lịch theo lãnh thổ, du lịch tự nhiện, du lịch theo nhân văn, luận văn báo cáo

32 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:19/12/2013 | Lượt xem:122 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận