Đề tài: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự tại khách sạn Ngoc Lan - Thanh Hóa

. Trong bối cảnh kinh tế thời mở cửa,các ngành kinh tế Việt Nam đã thu được những thành công đáng kể.Đứng trên góc độ của ngành du lịch,việc mở cửa đã tạo cơ hội lớn cho sự phát triển của “ngành công nghiệp không khói” này,đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn.Tình hình kinh doanh khách sạn đang có điều kiện thuận lợi để phát triển.

Từ khóa: Luận văn báo cáo, quản trị nhân sự, quản trị khách sạn, môi trường kinh doanh, chiến lược kinh doanh, khách sạn Ngọc Lan

doc 41 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:117 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận