Đề tài thảo luận "Nhân lực du lịch Việt Nam"

Tài liệu tham khảo về nhân lực du lịch Việt Nam. Nguồn nhân lực du lịch Việt Nam thiếu cả về số lượng và chất lượng:trình độ văn hoá, chuyên môn, ngoại ngữ. Lao động được đào tạo và có chuyên môn chiếm tỉ trọng nhỏ trong toàn bộ lao động ngành du lịch - 43%. Đội ngũ quản lý du lịch nhiều nơi còn yếu kém 50% lao động không có trình độ ngoại ngữ. Tạo rào cản thúc đẩy du lịch Việt Nam hội nhập và mất nguồn lợi nhuận lớn từ KQT....

Từ khóa: nhân lực du lịch, du lịch việt nam, kế hoạch tiếp thị, du lịch nước ngoài, du lịch trong nước, học nâng cao nghiệp vụ

ppt 14 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:107 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận