ĐẠO ĐỨC HỌC MÁC LENIN


Với tư cách là một bộ phận của tri thức triết học, những tư tưởng đạo đức học đã xuất hiện hơn 26 thế kỷ trước đây trong triết học Trung Quốc, Ấn Độ, Hy Lạp cổ đại. Danh từ đạo đức bắt nguồn từ tiếng La tinh là mos (moris) - lề thói, (moralis nghĩa là có liên quan đến lề thói, đạo nghĩa). Còn “luân lí” thường xem như đồng nghĩa với “đạo đức” thì gốc ở chữ Hy Lạp là Êthicos nghĩa là lề thói; tập tục. Hai danh từ đó chứng tỏ rằng, khi ta nói...

Từ khóa: đạo đức Mác Lenin, giáo trình Mác Lenin, khoa học giáo dục, khoa học công nghệ, kinh tế vĩ mô

pdf 80 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:86 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận