ĐẠI CƯƠNG LỊCH SỬ TRIẾT HỌC

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên
trường Đại học Y Khoa Huế về “Đại cương Lịch sử triết học”, theo
sự phân công của Bộ môn Triết học, Khoa Mác - Lênin, Trường Đại
học Khoa học Huế, từ tháng 10/2001 chúng tôi biên soạn và cho ra mắt
các cuốn “Đại cương Lịch sử Triết học Phương Đông và Việt Nam”.
Cuốn “Đại cương Lịch sử Triết học” ra mắt bạn đọc lần này có kế
thừa, bổ sung và sửa chữa đầy đủ hơn lần trước.
Do soạn giảng cho chương trình 30 tiết, nên chúng tôi chỉ...
Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)