Đặc điểm văn hóa và tâm lý khách du lịch

Tiếp cận những đặc thù tập quán giao tiếp trên thế giới .Nhận dạng những đặc trưng của tập quán giao tiếp ảnh hưởng bởi tín ngưỡng tôn giáo . Nhận thức tâm lý của người Châu Á . Nhận thức tập quán giao tiếp của các quốc gia Nam Mỹ và Mỹ . Nhận thức tập quán giao tiếp của một vài quốc gia Châu Âu
1

Từ khóa: Đặc điểm văn hóa , Khách du lịch, Tâm lý khách du lịch , Nghiệp vụ lữ hành, Du lịch Việt Nam, Kinh doanh lữ hành, Lãnh thổ du lịch

pdf 75 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:19/12/2013 | Lượt xem:91 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận