CHÍNH TRỊ HỌC

có nhiều quan niệm khác nhau về chính trị, tuy nhiên việc giải thích kh về khái niệm thì chỉ quan xh khi có chủ nghĩa Mac.
Theo quan điểm của Mac – Lênin thì: Chính trị là sinh hoạt xh gắn liền với các quan hệ giữa các giai cấp, các dân tộc và các nhóm xh khác nhau mà hạt nhân của nó là vấn đề giành giữ và sử dụng quyền lực nhà nước. Nó bao hàm cả những phương hướng, mục tiêu xuất phát từ lợi ích cơ bản của giai cấp và cả hoạt động...

Từ khóa: chính trị học, khái niệm chính trị, chính trị, nghiên cứu chính trị học, đối tượng chính trị học, tổng quan chính trị học,

doc 38 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:52 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận