Câu hỏi về Tòa án luật biển

Những loại tranh chấp nào có thể được đưa ra giải quyết theo cơ chế giải quyết tranh chấp của CƯ luật biển 1982? Trả lời: a, Theo như điều 286 thì Với điều kiện tuân thủ Mục 3, mọi tranh chấp liên quan đến việc giải thích hay áp dụng Công ước khi không được giải quyết bằng cách áp dụng các quy định chung (Mục 1), theo yêu cầu của một bên tranh chấp, đều được đưa ra trước tòa án có thẩm quyền theo mục này...

Từ khóa: Câu hỏi về Tòa án luật biển, Tòa án luật biển , pháp luật đại cương, luật kinh doanh, luật Việt Nam, luật dân sự, luật kinh doanh

pdf 17 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:92 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận