Bài giảng môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong thuật ngữ “ Tư tưởng Hồ Chí Minh” , khái
niệm “ tư tưởng” có ý nghĩa ở tầm khái quát triết học.
Khái niệm “tư tưởng” ở đây không phải dủng với
nghĩa tinh thần - tư tưởng, ý thức tư tưởng của một cá
nhân, một cộng đồng mà với nghĩa là một hệ thống nh ng quan đi m, quan ni m, lu n đi m đ c xâữ ể ệ ậ ể ượ y
dựng trên một nền tảng triết học thế giới quan và
phương pháp luận, nhất quán đại biểu cho ý chí,
nguyện vọng của một giai cấp, một...

Từ khóa: bài giảng kinh tế chính trị, đề cương chi tiết học phần, tài liệu học đại học, Bài giảng, kinh tế chính trị, Tư tưởng hồ Chí Minh

doc 352 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:113 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận